امروزه با پیشرفت روزافزون مواد شیمیایی در صنعت ساختمان بسیاری از مهندسان و مالکین پروژه ها را بر آن داشته است که به جای استفاده از مواد سنتی از مواد صنعتی جدید در پروژه های خود استفاده کنند که از جمله آن ملات های آماده، مواد آب بندی، چسب‌ها، عمل آورنده‌ها و … بخشی از عناوین این دسته می‌باشند که امروزه به صورت گسترده‌ای در صنعت ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند که دلیل این امر سهولت اجرا، آماده مصرف بودن، یکنواخت بودن و کیفیت استاندارد این محصولات می‌باشد.
ورود-به-فروشگاه