فوق روان کننده بتن با کاهش آب بتن باعث صرفه جویی در مصرف سیمان و سادگی عمل تراکم و اختلاط بتن می گردد و در مقایسه با روان کننده ها دارای اثر قوی تری هستند. این مواد ضمن حفظ انسجام بتن و بدون کاهش مقاومت آن باعث افزایش کارایی آن می شوند. علاوه بر این، این مواد قادرند آب مورد نیاز بتن را به میزان ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش دهند و مانع آب انداختن آن شوند؛ لذا باعث افزایش بسیار زیاد مقاومت بتن می شوند.
فوق روان کننده بتن به عنوان کاهش دهنده ممتاز آب بتن برای روانی بیشتر و مقاومت بالا استفاده می شود. همچنین فوق روان کننده بتن در حمل و مسافت های طولانی کاربرد دارد.فوق روان کننده بتن در بتن ریزی های مناطق های گرمسیر کاربرد دارد و معمولا در بتن ریزی های حجیم با ابعاد زیاد استفاده می شود. همچنین این محصول در بتن های خود تراز شونده و خود متراکم شونده کاربرد دارد. فوق روان کننده بتن در بتن ریزی برای مقاطع با تراکم آرماتورهای بالا به منظور نفوذ هرچه بیشتر بتن مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ: مايع قهوه ای تيره
وزن مخصوص: ~1.18
ميزان كلر: ندارد
نقطه اشتعال: ندارد
نقطه انجماد: صفر درجه سانتيگراد

ورود-به-فروشگاه