برخی از پروژه های اجرا شده کاشت میلگرد و بولت توسط گروه مهندسی مقاوم سازه :

کاشت میلگرد جهت اجرای ستون و مقاوم سازی – روستای حیدر کلا- فریدون کنار
IMG_20180403_170103

کاشت بولت – ازباران – فریدون کنار
IMG_20180403_170059

حذف ستون به دلیل تغییرات معماری و تقویت سازه پروژه مسکونی – فریدون کنار
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۳۸۲۵۸۰۱

کاشت میلگرد جهت اتصال سقف گنبدی به سازه های اصلی – خزرشهر جنوبی
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۵۸۱۶۱۵۵

کاشت میلگرد بر روی ستون و فونداسیون به دلیل تغییرات معماری – خزرشهر جنوبی
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۵۴۵۸۷۱۶

کاشت میلگرد در فونداسیون به دلیل تغییرات معماری – شهرک اکباتان محمود آباد
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۵۳۳۰۹۵۲

کاشت بولت جهت اجرای سقف پارکینگ – ایثارگران – فریدون کنار
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۵۱۰۱۳۸۳

کاشت میلگرد جهت افزایش فونداسیون – خزرشهر جنوبی
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۴۸۴۸۴۳۹

کاشت میلگرد جهت افزایش فونداسیون زیر گلدسته – مسجد بقیه الله – فریدون کنار
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۴۶۰۸۶۳۹

کاشت میلگرد جهت افزایش ارتفاع ستون – قصر دریا – محمود آباد
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۴۳۵۹۷۰۴

افزایش تراس با کاشت میگرد جهت رفع اشکال اجرایی – خزرشهر شمالی
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۴۱۳۲۳۵۳

کاشت میلگرد جهت افزایش بنا در ساختمان دوبلکس – فریدون کنار
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۳۳۱۸۲۳۸

کاشت میلگرد جهت افزایش سطح پارکینگ – 24 متری ساحلی – فریدون کنار
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۳۰۵۵۷۶۷

کاشت میلگرد در المان مرزی دیوار برشی جهت افزایش ظرفیت باربری – چالوس
pixlr

کاشت میلگرد جهت اتصال ستون به سازه اصلی – قائمشهر
pixlr_۲۰۱۸۰۳۲۸۱۶۴۹۴۲۰۸۳

• کاشت میلگرد جهت ایجاد ستون و دیوار برشی در محراب مسجد روستای ازباران
pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۱۰۱۲۰۲۹۴۸

• کاشت میلگرد بر روی پل هوایی کمربندی نوشهر چالوس
pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۱۰۱۳۱۲۱۴۳


کاشت بولت جهت نصب صفحه در شهر سی سنگان

pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۱۰۳۹۳۹۶۶۹

• کاشت میلگرد دیوار برشی در شهرک ساحلی چاکسر
pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۱۰۴۱۴۵۱۳۲

• کاشت انکر بولت در ساختمان کانون پرورش فکری نشتارود
pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۰۹۴۵۲۷۸۲۵

• کاشت میلگرد به منظور افزودن دیوار برشی در شهرستان آمل
n

• کاشت میلگرد بر روی ستون جهت افزایش طبقات در مجتمع های تفریحی پارکینگ 3 و 4 شهرستان بابلسر
pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۱۰۰۹۱۱۶۷۶

کاشت میلگرد جهت ایجاد کنسول در منزل مسکونی شهرستان فریدونکنار
khalili

• کاشت میلگرد بر روی تیر جهت افزودن پله در یکی از تالارهای شهرستان فریدونکنار
pixlr_۲۰۱۶۰۶۱۳۱۷۵۵۴۲۲۶۰

tamas-icon

برچسب ها:
قیمت کاشت آرماتور,قیمت کاشت آرماتور تهران,قیمت کاشت آرماتور مازندران,قیمت کاشت انکر بولت,قیمت کاشت انکربولت تهران,قیمت کاشت بولت,قیمت کاشت میلگرد تهران,قیمت کاشت میلگرد مازندران,کاشت انکر بولت تهران,کاشت انکربولت مازندران,کاشت بولت تهران,کاشت بولت مازندران,کاشت میلگرد,کاشت میلگرد نمک آبرود,کاشت میلگرد آمل,کاشت میلگرد با چسب hilti re500,کاشت میلگرد با چسب hilti تهران,کاشت میلگرد با چسب هیلتی تهران,کاشت میلگرد با چسب هیلتی مازندران,کاشت میلگرد بابل,کاشت میلگرد بابلسر,کاشت میلگرد تنکابن,کاشت میلگرد تهران,کاشت میلگرد چالوس,کاشت میلگرد رامسر,کاشت میلگرد رشت,کاشت میلگرد ساری,کاشت میلگرد فریدونکنار,کاشت میلگرد قائمشهر,کاشت میلگرد گرگان,کاشت میلگرد گلستان,کاشت میلگرد مازندران,کاشت میلگرد محمود آباد,کاشت میلگرد نکا,کاشت میلگرد نور,کاشت میلگرد نوشهر,مقاوم سازی تهران,مقاوم سازی مازندران