* تحلیل غیر خطی و مقاوم سازی با مهاربند و ژاکت فلزی در پروژه ای در روستای زاهد کلا
* تحلیل غیر خطی ساختمان 10طبقه و مقاوم سازی با FRP در شهرستان فریدون کنار
* تحلیل غیر خطی و مقاوم سازی ساختمان 4 طبقه با ژاکت فلزی پروژه ای در یکی از روستاهای شهرستان فریدون کنار
– به دلیل عدم رضایت کارفرما اسمی از مکان دقیق پروژه آورده نشده است .