آیین نامه های قدیمی ، زلزله را تنها یک نیرو در نظر میگرفتند و ضوابط و مقرراتی را تعیین میکردند که ساختمان بتواند در برابر این نیرو مقاومت کند. ( طراحی بر اساس نیرو )
اما نسل جدید آیین نامه ها ، فلسفه جدیدی به نام طراحی بر اساس عملکرد را مطرح میکنند.بدین معنا که طراحی ساختمان متناسب با عملکردی که از ساختمان انتظار داریم انجام میشود.در این نسل مطرح میگردد ساختمان مقاوم در برابر نیروی زلزله باید در برابر مقدار مشخصی نیرو مقاومت کرده و بتواند مقدار تغییرمکان تعیین شده ای را بدهد.( طراحی بر اساس نیرو و تغییرمکان ) مقدار تغییرمکان و نیروی مذکور با توجه به سطح عملکرد ساختمان تعیین میگردد.
ارائه خدمات محاسباتی و فنی به منظور ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود آسیب-پذیر بدلایل زیر انجام می پذیرد:
· افزایش طبقات و افزایش بنا
· ضعف در اجرا و عدم احراز شرایط مندرج در نقشه های سازه ای موجود
· رفع آسیب پذیری ساختمان های قدیمی به دلایل مختلف از جمله فرسودگی یا تغییر آیین نامه با پیشرفت علم

engineering-architecture-drawings-1994275

با تحلیلهای غیرخطی میتوان مقدار نیرو و تغییرمکان ایجاد شده در اعضاء را کنترل کرد و کفایت تامین سطح عملکرد مورد نظر را با دقت خوبی بررسی نمود و در صورت عدم کفایت المان یا مقطع در سازه آن را با روشهای جدید مقاوم و عملکرد آن را بهبود بخشید.
کلینیک فنی مقاوم سازه آماده ارائه خدمات زیر با استفاده از مدرن‌ترین نرم‌افزارهای مربوطه، مطابق با آخرین آیین‌نامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی می‌باشد.
بررﺳﯽ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎزه ﻫﺎ (structures vulnerability study)
تحلیل غیرخطی ، طراحی بر اساس عملکرد و اراﺋﻪ ﻃﺮح ﺑﻬﺴﺎزی و مقاوم سازی (seismic rehabilitation retrofit buildings)
طراحی ، محاسبه و ارائه نقشه های اجرایی سازه های مقاوم در برابر زلزله (structural design)
همچنین لازم به ذکر است که این کلینیک محاسبات مربوط به عمق کاشت میلگرد با استفاده از جدید ترین روش ها و بهترین چسب روز دنیا انجام می دهد.
* جهت حضور در کلاسهای آموزشی و دریافت فایل های آموزشی ETABS و SAFE بر روی عکس زیر کلیک کنید تا از طریق تلگرام با در ارتباط باشید .
index