« ویژگی‌های تیرچه مقاوم‌سازه »

1- عرض پاشنه 15 سانتیمتری: در سقف‌هایی که از تیرچه بتنی یا فولادی برای پوشش سقف استفاده می‌شود، فضای بین تیرچه‌ها به وسیله بلوک‌های سیمانی، سفالی یا پلی‌استایرن پر می‌شود که این بلوک‌ها به عنوان قالب برای دال رویه سقف محسوب می‌شوند.
مطابق جزئیات اجرایی متداول حداقل عرض نشیمن بلوک‌های سیمانی وسفالی بر روی تیرچه‌ها 1/5 سانتیمتر درنظر گرفته می‌شود. این در حالی است که مطابق بند 2-3-2-4-4 نشریه 543 عرض نشیمن بلوک‌های پلی‌استایرن بر روی تیرچه‌ها باید بین 2/5 تا 3 سانتیمتر باشد. از سوی دیگر مطابق بند 9-14-6-2-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1392) عرض جان تیرچه نباید کمتر از 10 سانتیمتر باشد. بدین ترتیب برای تأمین عرض لازم برای جان تیرچه؛ تیرچه مقاوم‌سازه با عرض پاشنه برابر با 15 سانتیمتر (15=(2/5)*2+10) تولید می‌شود.
حال اگر از تیرچه با عرض پاشنه 12 سانتیمتری استفاده شود، واضح است که عرض جان تیرچه در حدود 7 سانتیمتر خواهد بود که خلاف ضوابط الزامی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
2- عمل‌آوری بتن با استفاده از حوضچه آب: یکی از مهم‌ترین عوامل در پایایی و دوام تیرچه‌ها حفظ رطوبت و دمای مطلوب بتن تا رسیدن به خواص موردنظر آن می‌باشد. به این کار اصطلاحاً عمل‌آوری بتن گفته می‌شود. از آنجایی که در طی مدت عمل‌آوری نباید سطح بتن خشک شود، تیرچه مقاوم‌سازه مطابق بند 9-7-7-2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان با استفاده از روش غرقاب در حوضچه آب عمل‌آوری می‌شود.
از سوی دیگر با استفاده از حوضچه آب برای عمل‌آوری تیرچه می‌توان مقاومت فشاری و کششی بتن تیرچه را تا حد زیادی بهبود بخشید به طوری که در حین جابجایی و قراردادن آن در سقف امکان ایجاد ترک در تیرچه بسیار کاهش می‌یابد.
3- محاسبه تیرچه بر اساس نشریه 543 : اغلب تیرچه‌های موجود در بازار بر مبنای روش تنش مجاز محاسبه و ساخته می‌شوند. این در حالی است که در سال 1390 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نشریه 543 را بر مبنای روش مقاومت نهایی برای محاسبه تیرچه‌های بتنی و فولادی با جان باز منتشر نموده است.
با مراجعه به جداول ارائه شده در این نشریه می‌توان به سادگی مشاهده نمود که برای بعضی دهانه‌ها مقدار آرماتور مورد نیاز در قسمت تحتانی تیرچه‌ها بیشتر از مقداری است که در تیرچه‌های موجود در بازار (بر اساس تنش مجاز) به‌کار می‌رود. با توجه به توضیحات بالا و همچنین منسوخ شدن استفاده از روش تنش مجاز در سازه‌های بتن‌آرمه، تیرچه مقاوم‌سازه بر مبنای روش‌ها و ضوابط نشریه 543 تولید می‌گردد.