تست کشش (Tensile test) یکی از مهمترین آزمون های مواد فلزی است. ماشین های تست کشش در انواع مختلف عرضه می شوند. بعضی از آن ها تنها برای انجام تست کشش طراحی شده اند، در حالی که بعضی دیگر از نوع یونیورسال هستند و برای تست کشش و فشار تک محوری و هم چنین خمش سه نقطه ای مناسب هستند.
تصویر زیر نمودار تقریبی تست کشش مواد با درصد کربن مختلف را نشان می دهد.
تست کشش

یکی دیگر از خدمات کلینیک مقاوم سازه انجام تست کشش میلگرد جهت ارزیابی نوع و کیفیت میلگرد موجود در بازار می باشد که به تمامی همکاران و مهندسین عزیز پیشنهاد می شود قبل از استفاده از میلگرد خریداری شده در پروژه ، حتما آزمایش کشش میلگرد را انجام داده و از کیفیت آن اطمینان لازم را کسب نمایند.

کشش

tamas-icon