• کلینیک مقاوم سازه در زمینه بهسازی و مقاوم سازی ساختمان و فروش انواع محصولات نوین از جمله انواع چسب های کاشت میلگرد و انواع مواد آب بند و … به فعالیت مشغول می باشد.

  <مقاوم سازه

 • کلینیک مهندسی مقاوم سازه در زمینه بهسازی و مقاوم سازی ساختمان و فروش انواع محصولات نوین از جمله انواع چسب های کاشت میلگرد و انواع مواد آب بند و … به فعالیت مشغول می باشد.
  خدمات این واحد به شرح ذیل می باشد: طراحی و مشاوره (بررسی سازه ای ،تحلیل های غیر خطی ، مقاوم سازی و بهسازی سازه ها و…) (توسط مهندس امینی تبار کارشناس ارشد مهندسی زلزله از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)
  • مقاوم سازی ساختمان از طریق کاشت آرماتور و انکر بولت در بتن جهت اضافه نمودن ستون و دیوار برشی
  • نصب FRP
  • آزمایش بتن و خاک جهت بررسی مقاومت بتن و کیفیت خاک
  • کرگیری بتن و تست مقاومت بتن با چکش اشمیت
  • تست کشش میلگرد
  • مقاوم سازی با روشها نوین
  • ترمیم بتن و تقویت سازه های بتنی
  • جوش فورجینگ سر به سر میلگرد
  • اجرای بتن سبک (فوم بتن)
  • فروش انواع چسب کاشت آرماتور هیلتی و کالم و30 STو ABCو memo
  • فروش انواع مواد جهت ترمیم بتن و الیاف
  • فروش انواع مواد آب بند کننده بتن
  • فروش انواع اسپیسر

  tamas-icon